Uzkrājuma saņemšanai apdrošināšanas perioda beigās

Lai saņemtu savu uzkrājumu apdrošināšanas perioda beigās:

1. Aizpildi atlīdzību pieteikuma veidlapu uzkrātās apdrošinājuma summas saņemšanai (lejupielādē pieteikumu zemāk vai sadaļā Atlīdzību pieteikumu veidlapas);

Neaizmirsti tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu ar tevi sazināties. Atceries - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;

2. Pieteikumam pievieno:

  • savu pases vai personas apliecības kopiju;

3. Aizpildīto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz elektroniski, izmantojot E-biroju  vai nosūtot uz info@compensalife.lv, vai nogādā tos Compensa Life birojā (sūtot pa pastu, nododot savam apdrošināšanas konsultantam vai atnesot personīgi,). Compensa Life biroju adreses, kontaktus un darba laiku atradīsi šeit.

Atceries:

- Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 dienu laikā pēc Apdrošināšanas perioda beigām un visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.

- Apdrošinātājam ir tiesības pirms katra pensijas maksājuma pārliecināties, vai Apdrošinātais ir dzīvs (gadījumā, kad ir beigusies pensijas apdrošināšanas polise un apdrošinātais ir izvēlējies saņemt atlīdzību regulāru maksājumu veidā). 

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju