Par mums

Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Compensa Life Vienna Insurance Group SE darbojas jau kopš 1993. gada un ir viena no vadošajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām Baltijas valstīs. Compensa Life Vienna Insurance Group SE uzsāka savu darbību 1993.gadā Igaunijā, kā Seesam Elukindlustuse AS.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE 100% akcionārs ir Vienna Insurance Group , Vienna Insurance Group, kas ir dibināta jau 1824.gadā un šobrīd ir vadošā Austrijas apdrošināšanas grupa Centrālajā un Austrumeiropā. Vienna Insurance Group ir piešķirts augstais A+ starptautiskais kredītreitings (pēc Standard & Poor's datiem).

Compensa Life Vienna Insurance Group SE ir filiāles visās trīs Baltijas valstīs, tā nodarbina 268 darbiniekus un vairāk nekā 500 apdrošināšanas konsultantus, pārvalda vairāk nekā 153 000 klientu riskus un aktīvus vairāk nekā 466 miljonu eiro vērtībā.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijā pārstāv Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, kas Latvijā darbojas kopš 1999.gada (iepriekšējais nosaukums DAAS Seesam Life Latvija). Lai gan Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle ir Eiropas komercsabiedrības (SE) filiāle, Latvijā tā ir reģistrēta un darbojas kā patstāvīgs uzņēmums.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle ir dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus privātajiem un biznesa klientiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle specializējas dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu veidošanu, mūža pensijas apdrošināšanā, uzkrājošajā apdrošināšanā bērniem, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanā fiziskām un juridiskām personām. Compensa Life ir pirmā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā, kas piedāvā apdrošināšanas aizsardzību pret onkoloģiskajām slimībām Oncodrop.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE ir izsniegtas šādas apdrošināšanas licences:

  • Dzīvības apdrošināšanai
  • Nelaimes gadījumu apdrošināšanai
  • Veselības apdrošināšanai (apdrošināšana pret slimībām)

Starptautiskiem standartiem atbilstoši pakalpojumi.  

Mums ir ļoti svarīgi, ka varam būt uzticami klientu partneri un piedāvāt saviem klientiem individuālām prasībām atbilstošus apdrošināšanas pakalpojumus. Savā darbībā mēs nodrošinām uzticamību, sniedzam drošību un pieredzi. Vienna Insurance Group ilggadējā pieredze ļauj mums nodrošināt Latvijas tirgū starptautiskiem standartiem atbilstošus pakalpojumus. Austrijas apdrošināšanas grupas augstie finanšu rezultāti un izcilie maksātspējas rādītāji ne tikai garantē mūsu klientu ieguldījumu drošību, bet arī sniedz iespēju saņemt lielāku atdevi no uzkrātajām summām. Vienna Insurance Group finansiālo un darbības stabilitāti, augsto aizsardzības līmeni klientiem, akcionāriem, partneriem un darbiniekiem garantē piešķirtais A+ reitings.

Compensa Life Baltijā:

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Igaunijā

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvas filiāle

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju