Mūža pensijas apdrošināšana Mūža pensijas apdrošināšana

Mūža pensijas apdrošināšana

Ja esi sasniedzis valsts noteikto pensionēšanās vecumu un ir uzkrāti līdzekļi valsts fondēto pensiju shēmas 2. pensiju līmenī, ir laiks padomāt par Mūža pensijas apdrošināšanu. Mūža pensijas apdrošināšana sniedz lielāku kontroli pār uzkrāto kapitālu un iespēju saņemt regulāras pensiju izmaksas līdz mūža beigām, turklāt tā paredz pensijas mantošanu. 

Kam tā paredzēta?

Mūža pensijas apdrošināšana ir alternatīva valsts pensijai, kas sniedz lielāku kontroli pār tava 2. pensiju līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu. Mūža pensijas apdrošināšana ir alternatīva valsts pensijai, kas sniedz lielāku kontroli pār tava 2. pensiju līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu.
Tev ir iespēja izvēlēties Mūža pensijas apdrošināšanu, ja esi sasniedzis valstī noteikto pensionēšanās vecumu (arī priekšlaicīga pensionēšanās) un esi valsts fondēto pensiju shēmas 2. līmeņa dalībnieks. Tev ir iespēja izvēlēties Mūža pensijas apdrošināšanu, ja esi sasniedzis valstī noteikto pensionēšanās vecumu (arī priekšlaicīga pensionēšanās) un esi valsts fondēto pensiju shēmas 2. līmeņa dalībnieks.
Mūža pensijas apdrošināšana dod iespēju saņemt 2. līmenī uzkrāto kapitālu tev visērtākajā veidā un atstāt to mantojumā tevis izvēlētai personai. Mūža pensijas apdrošināšana dod iespēju saņemt 2. līmenī uzkrāto kapitālu tev visērtākajā veidā un atstāt to mantojumā tevis izvēlētai personai.

Kādi ir ieguvumi?


2. pensiju līmenī uzkrātais kapitāls
2. pensiju līmenī uzkrātais kapitāls

Compensa Life noteiktais minimālais uzkrātā kapitāla apmērs Mūža pensijas apdrošināšanas noformēšanai ir 2000 EUR.

Nav jāveic papildu iemaksas
Nav jāveic papildu iemaksas

Pensija tiek izmaksāta no valsts fondēto pensiju shēmā 2. pensiju līmenī uzkrātā kapitāla.

Pensiju var mantot
Pensiju var mantot

Mūža pensiju var atstāt mantojumā brīvi izvēlētai personai, norādot labuma guvēju. Labuma guvējs saņems tavu neizmantoto pensijas kapitālu līdz līgumā norādītā perioda beigām.

Nosaki izmaksu regularitāti
Nosaki izmaksu regularitāti

Individuālām vajadzībām pielāgots pensijas izmaksu grafiks. Nosaki, kā tiek izmaksāts uzkrātais kapitāls, – reizi mēnesī, reizi ceturksnī, reizi pusgadā vai reizi gadā.

Kādi ir ieguvumi?

Noskaidro kā rīkoties ar savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, kad dodies pensijā.

Video palīdzēs izprast ne tikai MŪŽA PENSIJAS APDROŠINĀŠANAS iespējas un ieguvumus, bet arī parāda kā pieteikties

Mūža pensijas apdrošināšanai un, kas jāņem vērā.

  

Tev varētu interesēt

VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA PRIVĀTPERSONĀM
VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA PRIVĀTPERSONĀM
UZKRĀJOŠĀ DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA
UZKRĀJOŠĀ DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA
NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA
NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA

Biežāk uzdotie jautājumi

Kad es varu pieteikties un sākt saņemt Mūža pensijas apdrošināšanu?

Pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu tev ir tiesības saņemt, sasniedzot valstī noteikto vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, un ja tava 2. pensiju līmenī uzkrātā kapitāla apmērs ir vismaz 2000 EUR.

Kā es varu uzzināt par savu 2. pensijas līmeņa uzkrājuma apmēru?

Savu uzkrājuma apmēru vari noskaidrot jebkurā VSAA filiālē vai portālā www.latvija.lv (sadaļā E-pakalpojumi, izvēloties atskaiti Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts).

Kā pieteikties mūža pensijas apdrošināšanai?

Pensionējoties tev ir jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) un jāaizpilda VSAA iesniegums, norādot tajā savu vēlmi saņemt Mūža pensijas apdrošināšanu. 

Sagaidi paziņojumu no VSAA un tad dodies slēgt Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar Compensa Life.

Lai noslēgtu Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar Compensa Life, būs nepieciešami šādi dokumenti:

  • pase vai personas apliecība (ID karte);

  • paziņojums no VSAA par valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla apmēru;

  • Compensa Life pieteikuma forma mūža pensijas apdrošināšanai.

 

Kas notiks ar manu uzkrāto kapitālu, ja neizvēlos Mūža pensijas apdrošināšanu?

LR likumdošana paredz divas iespējas saņemt valsts fondēto pensiju shēmas 2. līmenī uzkrāto kapitālu, sasniedzot pensijas vecumu. Ja neizvēlies Mūža pensijas apdrošināšanu, 2. pensiju līmenī uzkrātais kapitāls tiks apvienots ar 1. līmeņa pensiju un saņemsi to kopā ar valsts izmaksāto vecuma pensiju.

Vai pensionējoties var saņemt Mūža pensijas izmaksu un turpināt strādāt?

Šajā gadījumā pensiju 2. līmeņa dalībnieka konts tiek slēgts, un sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnībā tiek novirzītas pensiju 1. līmenim. Reizi gadā tiek veikts valsts pensijas pārrēķins.

Vai es varu atteikties no noslēgta Mūža pensijas apdrošināšanas līguma?

15 dienu laikā no Mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas persona var atteikties no līguma. Kad līgums ir kļuvis neapstrīdams (sākot ar 16. dienu), pārtraukt līgumu, mainīt līguma nosacījumus vai pievienot uzkrājumu valsts pensijai vairs nav iespējams.

Vai, izvēloties Mūža pensijas apdrošināšanu, mana pensija ir drošībā?

Jā, jo pakalpojumu stingri regulē LR normatīvie akti, kā arī Mūža pensiju aizsargā Apdrošināto aizsardzības fonda garantijas.

Vai Mūža pensijas saņēmējam ir jāmaksā kādi nodokļi?

Jā, saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem (likumdošanu), izmaksājot Mūža pensiju, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no katras Mūža pensijas izmaksas:

  • 20% likme summai līdz 1667 EUR;

  • 23% likme summas daļai, kas pārsniedz 1667 EUR.

Mūža pensijas izmaksu, kurai tiek piemērota 23% likme, saņemot retāk nekā reizi mēnesī, var rasties nodokļa pārmaksa (ja bruto summa nepārsniedz 20 000 EUR gadā).

Ja Mūža pensija kopā ar valsts vecuma pensiju nepārsniedz valsts noteikto minimālo pensiju, tad katru gadu, iesniedzot VID ienākumu deklarāciju, pensionārs var saņemt nodokļa atmaksu no valsts Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Izmaksājot Mūža pensiju labuma guvējam, tā netiek aplikta ar nodokļiem.

 

Vai ir iespējams mainīt labuma guvēju, ja pārdomāju?

Mūža pensijas apdrošināšanas līguma darbības laikā pensionārs var neierobežoti mainīt labuma guvēju.

Kā Mūža pensija tiek izmaksāta labuma guvējam?

Pensijas izmaksa labuma guvējam tiek izmaksāta tādā pašā apmērā, kādā tā paredzēta Mūža pensijas apdrošināšanas klientam. Ja Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts labuma guvējs un garantētais izmaksas periods, tad apdrošinātās personas nāves gadījumā garantētā izmaksas perioda laikā Mūža pensiju turpinās saņemt labuma guvējs apdrošināšanas līgumā norādītajā apmērā un kārtībā (līdz garantētā izmaksas perioda beigām).

Kas ir garantētais periods?

Tas ir laika posms, kurā Mūža pensijas apdrošināšanas klienta nāves gadījumā viņam paredzēto pensiju turpina saņemt labuma guvējs. Mūža pensiju labuma guvējam izmaksā tādā apmērā un regularitātē, kādā tas ir norādīts Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā.

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju