Finanšu rezultāti

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle finanšu rezultāti

2023. gads

Gada pārskats: 

2023.gada pārskats LV (saīsināts)

2023.gada pārskats (EN)

Ziņojums par maksātspēju un finansiālo stāvokli:

2023.gada ziņojums

Publiskie ceturkšņa pārskati:

2023.gada IV ceturksnis (grupas)

2023.gada III ceturksnis (grupas)

2023.gada II ceturksnis (grupas)

2023.gada I ceturksnis (grupas)

2022. gads

Gada pārskats: 

2022.gada pārskats (saīsināts)

Ziņojums par maksātspēju un finansiālo stāvokli:

2022.gada ziņojums

Publiskie ceturkšņa pārskati:

2022.gada IV ceturksnis (grupas)

2022.gada III ceturksnis (grupas)

2022.gada II ceturksnis (grupas)

2022.gada I ceturksnis (grupas)

2021. gads

Gada pārskats: 

2021.gada pārskats (saīsināts)

Ziņojums par maksātspēju un finansiālo stāvokli:

2021.gada ziņojums

Publiskie ceturkšņa pārskati:

2021.gada IV ceturksnis (grupas)

2021.gada III ceturksnis (grupas)

2021.gada II ceturksnis (grupas)

2021.gada I ceturksnis (grupas)

2020. gads

Gada pārskats: 

2020.gada pārskats (saīsināts)

Ziņojums par maksātspēju un finansiālo stāvokli:

2020.gada ziņojums

Publiskie ceturkšņa pārskati:

2020.gada IV ceturksnis (grupas)

2020.gada III ceturksnis (grupas)

2020.gada II ceturksnis (grupas)

2020.gada I ceturksnis (grupas)

2019. gads

Gada pārskats: 

2019.gada pārskats (saīsināts)

Ziņojums par maksātspēju un finansiālo stāvokli:

2019.gada ziņojums

Publiskie ceturkšņa pārskati:

2019.gada IV ceturksnis (grupas)

2019.gada III ceturksnis (grupas)

2019.gada II ceturksnis (grupas)

2019.gada I ceturksnis (grupas)

2018. gads

Gada pārskats: 

2018.gada pārskats (saīsināts)

Ziņojums par maksātspēju un finansiālo stāvokli:

2018.gada ziņojums

Publiskie ceturkšņa pārskati:

2018.gada IV ceturksnis (grupas)

2018.gada III ceturksnis (grupas)

2018.gada II ceturksnis (grupas)

2018.gada I ceturksnis (grupas)

Arhīvs
Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju