Atlīdzība apdrošinātā nāves gadījumā

Lai saņemtu atlīdzību apdrošinātā nāves gadījumā:

1. Aizpildi pieteikumu (lejupielādē pieteikumu zemāk vai sadaļā Atlīdzību pieteikumu veidlapas);

2. Pieteikumam pievieno:

  • apdrošinātās personas miršanas apliecības kopiju;
  • medicīniskās apliecības par nāves cēloni kopiju vai Dzimtsarakstu biroja izziņu par nāves cēloni;
  • tiesas lēmumu par mantojuma sadali, ja apdrošināšanas polisē vai apdrošināšanas apliecībā nav norādīts labuma guvējs;
  •  bāriņtiesas lēmumu, kas atļauj atlīdzību saņemt citai personai, ja labuma guvējs ir nepilngadīgs.

Atlīdzību pieteikumus apdrošinātā nāves gadījumā var iesniegt šādos veidos:

  • nosūtot elektroniski parakstītu Pieteikumu uz e-pastu: info@compensalife.lv
  • iesniedzot Pieteikumu klātienē Apdrošinātāja centrālajā birojā vai kādā no Apdrošinātāja Klientu apkalpošanas centriem;
  • nosūtot Pieteikumu Apdrošinātājam pa pastu;
  • ar apdrošināšanas starpnieka (brokera, apdrošināšanas aģenta) starpniecību, kura pienākums ir, nekavējoties iesniegt vai nosūtīt saņemto Pieteikuma oriģinālu un tam pievienotos dokumentus uz Apdrošinātāja centrālā biroja adresi.

Atceries:

- Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

- Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.

Jautājumu un priekšlikumu gadījumā lūdzam sazināties ar Compensa Life pa tālruni +371 67606939 vai e-pastu info@compensalife.lv.

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju