Onkoloģisko slimību apdrošināšanas atlīdzība

Lai saņemtu atlīdzību onkoloģiskas slimības gadījumā:

1. Aizpildi atlīdzību pieteikuma veidlapu (lejupielādē pieteikumu zemāk vasadaļā Atlīdzību pieteikumu veidlapas);

2. Pievieno pieteikumam:

  • Apdrošinātā/Papildapdrošinātā personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, kā arī dokumentu, kurš apliecina radniecību vai adopciju, ja Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa saistīta ar Papildapdrošināto;
  • Apdrošinātā/Papildapdrošinātā slimības vēstures izrakstu;
  • sertificēta ārsta atzinumu, kas atbilst Apdrošinātāja prasībām, par Apdrošinātā/Papildapdrošinātā saslimšanu ar invazīvu audzēju vai pirmsinvazīvu (agrīnas stadijas) audzēju.

 Atlīdzību pieteikumus onkoloģiskas saslimšanas gadījumā var iesniegt šādos veidos:

  • nosūtot elektroniski parakstītu Pieteikumu uz e-pastu: info@compensalife.lv
  • iesniedzot Pieteikumu klātienē Apdrošinātāja centrālajā birojā vai kādā no Apdrošinātāja Klientu apkalpošanas centriem;
  • nosūtot Pieteikumu Apdrošinātājam pa pastu;
  • ar apdrošināšanas starpnieka (brokera, apdrošināšanas aģenta) starpniecību, kura pienākums ir, nekavējoties iesniegt vai nosūtīt saņemto Pieteikuma oriģinālu un tam pievienotos dokumentus  uz Apdrošinātāja centrālā biroja adresi.

Atceries!

Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 darba dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.

Jautājumu un priekšlikumu gadījumā lūdzam sazināties ar Compensa Life pa tālruni +371 67606939 vai e-pastu info@compensalife.lv

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju