Dzīvības apdrošināšana Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošināšana ir finansiāla aizsardzība tavai ģimenei neparedzētās dzīves situācijās. 

Kam tā paredzēta?

Dzīvības apdrošināšana ir īpaši piemērota, ja rūpējies par savu ģimeni, tev ir kredītsaistības vai esi ģimenes galvenais apgādnieks. Dzīvības apdrošināšana ir īpaši piemērota, ja rūpējies par savu ģimeni, tev ir kredītsaistības vai esi ģimenes galvenais apgādnieks.
Veicot nelielas regulāras iemaksas, vari parūpēties par savu tuvinieku finansiālo aizsardzību. Veicot nelielas regulāras iemaksas, vari parūpēties par savu tuvinieku finansiālo aizsardzību.
Ja ģimenes finansiālā labklājība ir atkarīga no taviem ienākumiem, dzīvības apdrošināšana sniedz iespēju garantēt savai ģimenei finansiālu nodrošinājumu tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams Ja ģimenes finansiālā labklājība ir atkarīga no taviem ienākumiem, dzīvības apdrošināšana sniedz iespēju garantēt savai ģimenei finansiālu nodrošinājumu tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams

Kādi ir ieguvumi?


Finansiāls nodrošinājums tuvākajiem.
Finansiāls nodrošinājums tuvākajiem.

Dzīvības apdrošināšana sniedz iespēju garantēt savai ģimenei materiālu aizsardzību tad, kad tā ir visvairāk nepieciešama, – pēkšņas neparedzētas nelaimes gadījumā.

Kredītsaistību nodrošinājums.
Kredītsaistību nodrošinājums.

Savu dzīvību var apdrošināt par kredītsaistību summu, lai, notiekot nelaimei, ģimenei netiktu atstātas kredītsaistības. Ģimenei nebūs jāšķiras no īpašuma vai cita kredīta nodrošinājuma, jo neizpildītās kredītsaistības nosegs Compensa Life, izmaksājot bankai apdrošinājuma summu. Šis apdrošināšanas veids kalpo kā papildus drošības garants arī bankai.

Papildu drošība.
Papildu drošība.

Iespēja iekļaut polisē arī nelaimes gadījumu un kritisko slimību papildapdrošināšanu.

Bezmaksas līguma slēgšana.
Bezmaksas līguma slēgšana.

Arī līguma darbības laikā ir iespējams bez maksas mainīt apdrošināšanas periodu, labuma guvējus, dzīvības apdrošinājuma summu, papildapdrošināšanas summu u.c.

Kādi ir ieguvumi?

Tev varētu interesēt

NELAIMES GADĪJUMU PAPILDAPDROŠINĀŠANA
NELAIMES GADĪJUMU PAPILDAPDROŠINĀŠANA
ONKOLOĢISKO SLIMĪBU APDROŠINĀŠANA OncoDrop
ONKOLOĢISKO SLIMĪBU APDROŠINĀŠANA OncoDrop
KRITISKO SLIMĪBU PAPILDAPROŠINĀŠANA
KRITISKO SLIMĪBU PAPILDAPROŠINĀŠANA

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir dzīvības apdrošināšana?

Tā ir personas dzīvības apdrošināšana uz noteiktu termiņu. Dzīvības apdrošināšana ir īpaši piemērota, ja rūpējies par savu ģimeni, tev ir kredītsaistības vai esi ģimenes vienīgais apgādnieks. Apdrošināt dzīvību ir iespējams uz vienu vai vairākiem gadiem, pēc tavas izvēles. Dzīvības apdrošināšana sniedz iespēju garantēt savai ģimenei materiālu aizsardzību tad, kad tā ir visvairāk nepieciešama, – apgādnieka nāves gadījumā. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, iestājoties apdrošinātās personas nāvei vecuma, slimības vai nelaimes gadījuma rezultātā.

Kā iegādāties apdrošināšanas polisi?

Apdrošināties ir vienkārši un ērti. Aizpildi pieteikumu šeit (links uz kontaktu formu), un mēs ar tevi sazināsimies. Vari arī zvanīt pa tālr. +371 67606939 vai apmeklēt sev tuvāko Compensa Life filiāli. Sniedzam izsmeļošas bezmaksas konsultācijas, izstrādājam tavām vajadzībām atbilstošus individuālus risinājumus un piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu. Ar informāciju, kas var noderēt pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, vari iepazīties šeit.

Cik maksā dzīvības apdrošināšana?

Veicot nelielas regulāras iemaksas, vari parūpēties par savu tuvinieku finansiālo aizsardzību. Maksājums par apdrošināšanu (apdrošināšanas prēmija) ir atkarīgs no apdrošinājuma summas, termiņa, uz kādu vēlies apdrošināties, apdrošinātā vecuma un veselības stāvokļa. Lai noskaidrotu, cik maksā tieši tava dzīvības apdrošināšana, lūdzu, sazinies ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri!

Kas ir papildapdrošināšana?

Papildapdrošināšana ir apdrošināšanas veids, ko iespējams iekļaut apdrošināšanas polisē papildus tevis izvēlētajam galvenajam apdrošināšanas veidam.

Kas ir Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana?

Apdrošināšanas polisē var iekļaut nelaimes gadījumu papildapdrošināšanu gan tev, gan tavam bērnam. Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas atlīdzība sniegs apdrošinātajam vai viņa norādītajai personai finansiālu atbalstu pēc nelaimes gadījuma. Veicot nelaimes gadījumu papildapdrošināšanu, apdrošinātais pasargā savu ģimeni no pēkšņiem, neparedzētiem izdevumiem.

Apdrošināšanas gadījums, kad apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību pēc nelaimes gadījuma, ir:

  • apdrošinātās personas nāve;
  • neatgriezenisks sakropļojums;
  • kaulu lūzumi vai traumas;
  • pārejoša darbnespēja (dienas nauda).

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana var kalpot arī kā kredītsaistību nodrošinājums – ja līguma darbības laikā iestājas neatgriezenisks sakropļojums vai apdrošinātā nāve, Compensa Life izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība daļēji vai pilnībā nosedz apdrošinātā kredītsaistības viņa norādītajā kredītiestādē.

 

Kas ir Kritisko slimību papildapdrošināšana?

Kritisko slimību papildapdrošināšana sniedz finansiālu palīdzību, ja apdrošinātajam tiek diagnosticēta kāda dzīvībai bīstama slimība, piemēram, vēzis, insults, miokarda infarkts, nieru nepietiekamība u.c. Šādā gadījumā apdrošinātais saņems apdrošināšanas atlīdzību viena maksājuma veidā apdrošinājuma summas apmērā. Tas palīdzēs apdrošinātajam segt izdevumus saistībā ar savu ārstēšanos un veselības atjaunošanu. Saņemto atlīdzību apdrošinātais pēc nepieciešamības var izmantot arī jebkādiem citiem mērķiem.

Kas jādara, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Apdrošināšanas gadījums ir notikums, kuram iestājoties apdrošināšanas darbības laikā saskaņā ar līgumu ir paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa. Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību: 

1. Aizpildi pieteikumu atlīdzības saņemšanai apdrošinātā nāves gadījumā. Pieteikumu atradīsi šeit 

Neaizmirsti tajā norādīt savu tālruņa numuru, adresi, lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs ātrāk varētu ar tevi sazināties. Atceries - norādot citas personas bankas kontu, jānorāda arī tā īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;

2. Pievieno pieteikumam:

  • savu pases vai personas apliecības kopiju,

  • apdrošinātā miršanas apliecības kopiju,

  • tiesas lēmumu par mantojuma sadali, ja apdrošināšanas polisē vai apdrošināšanas apliecībā nav norādīts labuma guvējs,

  • bāriņtiesas lēmumu, kas atļauj atlīdzību saņemt citai personai, ja labuma guvējs ir nepilngadīgs.

3. Aizpildīto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz elektroniski info@compensalife.lv, vai nogādā tos Compensa Life birojā (sūtot pa pastu, nododot savam apdrošināšanas konsultantam vai atnesot personīgi,). Compensa Life biroju adreses, kontaktus un darba laiku atradīsi šeit.

Atceries:

- Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

- Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju