Papildapdrošināšana Papildapdrošināšana

Papildapdrošināšana

Papildapdrošināšana ir apdrošināšanas veids, ko iespējams iekļaut apdrošināšanas polisē papildus izvēlētajam pamatapdrošināšanas veidam - Dzīvības apdrošināšanai, Kredītņēmēju dzīvības apdrošināšanai, Uzkrājošajai dzīvības apdrošināšanai, Nelaimes gadījumu apdrošināšanai. Turklāt to var pievienot arī jau esošai polisei.

 

Compensa Life piedāvā divus papildapdrošināšanas veidus:

Kritisko slimību papildaprošināšana

Kritisko slimību papildaprošināšana

Kritisko slimību papildapdrošināšana sniedz finansiālu aizsardzību, ja apdrošinātajam tiek diagnosticēta kāda no dzīvībai bīstamām slimībām, piemēram, vēzis, insults, miokarda infarkts, nieru nepietiekamība u. c. Šādā gadījumā apdrošinātais saņems apdrošināšanas atlīdzību viena maksājuma veidā apdrošinājuma summas apmērā, kas palīdzēs apdrošinātajam segt izdevumus saistībā ar savu ārstēšanos un veselības atjaunošanu. Saņemto atlīdzību apdrošinātais var izmantot arī jebkādiem citiem mērķiem pēc nepieciešamības, piemēram, kredītsaistību segšanai vai komunālo maksājumu veikšanai u. c.

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas atlīdzība sniegs apdrošinātajam vai viņa norādītajai personai finansiālu atbalstu pēc nelaimes gadījuma. Iekļaujot polisē nelaimes gadījumu papildapdrošināšanu, apdrošinātais pasargā savu ģimeni no pēkšņiem, neparedzētiem izdevumiem.

 Apdrošināšanas gadījums, kad apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ir:

  • apdrošinātās personas nāve;

  • neatgriezenisks sakropļojums;

  • kaulu lūzumi vai traumas;

  • pārejoša darbnespēja (dienas nauda).

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana var kalpot arī kā kredītsaistību nodrošinājums – ja līguma darbības laikā iestājas neatgriezenisks sakropļojums vai apdrošinātā nāve, Compensa Life izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība daļēji vai pilnībā sedz apdrošinātā kredītsaistības viņa norādītajā kredītiestādē.

 

Apdrošināšana, kam pievienot papildu segumus

DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA
DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA
UZKRĀJOŠĀ DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA
UZKRĀJOŠĀ DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA
UZKRĀJOŠĀ DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA SENIORIEM
UZKRĀJOŠĀ DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA SENIORIEM
NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA
NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA
Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju