Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Klientam ir tiesības vērsties Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiālē ar sūdzībām par Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, kā arī par Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle piesaistīto apdrošināšanas aģentu darbību, par kuru profesionālo darbību tā uzņēmusies pilnu atbildību attiecībā uz apdrošināšanas pakalpojumiem, kas ar to saistīti, iesniedzot sūdzību: 

 • personīgi vai ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle centrālajā birojā Vienības gatvē 87h, Rīgā un tās klientu apkalpošanas centros

 • pa pastu, nosūtot sūdzību uz Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle centrālā biroja adresi: Vienības gatve 87h, Rīga, LV – 1004;

 • elektroniski, rakstot uz e-pastu: info@compensalife.lv;

 • zvanot + 371 67606939.

Sūdzībā norādāmā informācija:

 • iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – nosaukums);

 • personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs);

 • korespondences saņemšanas adrese (juridiskajai personai — juridiskā adrese);

 • elektroniskā pasta adrese (ja pastāv);

 • tālruņa numurs;

 • sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības;

 • vēlamais atbildes sniegšanas veids - mutiski, rakstiski vai e-pastā (ja vēlamais atbildes sniegšanas veids nav norādīts, tad atbilde tiek sniegta tajā pašā veidā, kādā iesniegta sūdzība);

 • datums un vieta.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, saņemot sūdzību par cita apdrošināšanas starpnieka sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, 5 (piecu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas pārsūta to attiecīgajam apdrošināšanas starpniekam, informējot par sūdzības pārsūtīšanas faktu sūdzības iesniedzēju.

Atbildi uz sūdzību Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle sniedz bez maksas, rakstveidā, latviešu valodā, iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā.

Ja klientu neapmierina Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle sniegtā atbilde, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību:

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudam
Adrese: Toma iela 4, Rīga, LV-1003, Rīga
Tālr.: +371 67360898 

Mājas lapa: www.laa.lv
E-pasts: office@laa.lv

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata Klientu – fizisku personu sūdzības par Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt dzīvības apdrošināšanā un nelaimes gadījumu apdrošināšanā, ja apdrošināšanas atlīdzības summa nepārsniedz 5000.00 EUR.

Latvijas Banka
Adrese: K.Valdemāra iela 2a, LV-1050
Tālrunis: +371 67022300
Mājas lapa: www.bank.lv 
E-pasts: info@bank.lv 

E-adrese: Latvijas Bankas e-adrese
Lieto e-adresi īpaši gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju! Uzzini vairāk par e-adresi portālā Latvija.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centram
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1010
Tālrunis: 65452554
Mājas lapa: www.ptac.gov.lv
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

Datu valsts inspekcijai
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67 22 31 31
Fakss: 67 22 35 56
E-pasts: info@dvi.gov.lv

Tiesai
Atbilstoši piekritībai. Sīkāk skatīt informāciju: www.tiesas.lv

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju