Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzība

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus klienti, ne vēlāk kā 30 dienas pēc nelaimes gadījuma, var iesniegt šādos veidos:

 • nosūtot elektroniski parakstītu Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus uz e-pastu info@compensalife.lv;
 • iesniedzot Pieteikumu klātienē Compensa Life centrālajā birojā vai kādā no mūsu reģionālajiem klientu apkalpošanas centriem;
 • nosūtot Pieteikumu un dokumentus (izrakstu no ārstniecības iestādes par gūto traumu u.c.)  pa pastu;
 • ar apdrošināšanas starpnieka (brokera, piesaistītā apdrošināšanas aģenta) starpniecību, kura pienākums ir nekavējoties nosūtīt saņemto Pieteikuma oriģinālu un tam pievienotos dokumentus Compensa Life.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar atlīdzību pieteikšanu, lūdzam sazināties ar Compensa Life pa tālruni +371 67606939 vai e-pastu info@compensalife.lv.

Kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums?

Kā rīkoties, ja noticis nelaimes negadījums?

Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties vērsies tuvākajā ārstniecības iestādē vai izmanto neatliekamās palīdzības dienestu.

Lai saņemtu atlīdzību par nelaimes gadījumu:

1. Aizpildi Pieteikumu (lejupielādē pieteikumu zemāk vai sadaļā Atlīdzību pieteikumu formas)

2. Pievieno Pieteikumam:

 • personu apliecinoša dokumentu kopiju;
 • ārstniecības iestādes izrakstu, kurā norādīta pilna diagnoze, veiktie izmeklējumi un to rezultāti;
 • medicīnas iestādes izsniegtu rentgena uzņēmuma aprakstu;
 • LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta darba nespējas lapu un darba devēja izsniegtu izziņu par neierašanos darbā (ja tavā polisē ir iekļauts segums „Dienas nauda”);
 • Ārstniecības iestādes izrakstu, kurā norādīts - iestāšanās un izrakstīšanās laiks, pilna diagnoze, veiktie izmeklējumi un  to rezultāti (ja tavā polisē ir iekļauts segums „Slimnīcas nauda”);
 • maksājumus apliecinošus dokumentus, kurā norādīts apdrošinātās personas vārds, uzvārds, personas kods, veikto medicīnisko manipulāciju vai iegādāto medikamentu nosaukumu (ja tavā polisē ir iekļauts segums „Ārstēšanās izdevumi”);
 • veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdzienu, kas apstiprina, ka sakropļojums tiek atzīts kā neatgriezenisks un paliekošs (ja polisē ir iekļauts segums „Neatgriezenisks sakropļojums”, A vai B) vai slēdzienu par invaliditātes grupas piešķiršanu (segumam "Neatgriezenisks sakropļojums”, C);
 • apdrošinātās personas miršanas apliecības kopiju (ja apdrošinātā persona gājusi bojā nelaimes gadījumā);
 • tiesas lēmumu par mantojuma sadali, ja apdrošināšanas polisē vai apdrošināšanas apliecībā nav norādīts labuma guvējs (ja apdrošinātā persona gājusi bojā nelaimes gadījumā);
 • bāriņtiesas lēmumu, kas atļauj atlīdzību saņemt citai personai, ja labuma guvējs ir nepilngadīgs (ja apdrošinātā persona gājusi bojā nelaimes gadījumā);

Veicot norēķinus, lūdz, lai maksājumus apliecinošā dokumentā tiek norādīts apdrošinātās personas vārds, uzvārds, personas kods, atšifrēti saņemtie pakalpojumi vai iegādātie medikamenti. Saglabā maksājumus apliecinošos dokumentus!

Neaizmirsti paņemt no ārstniecības iestādes izrakstu, kurā ir norādīta diagnoze, veiktie izmeklējumi un to rezultāti!

Atceries!

Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 darba dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.

Jautājumu un priekšlikumu gadījumā lūdzam sazināties ar Compensa Life pa tālruni +371 67606939 vai e-pastu- info@compensalife.lv (darba dienās no 08:30 – 16:30)

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju