Kritisko slimību papildapdrošināšanas atlīdzība

Kritisko slimību papildapdrošināšanas atlīdzību pieteikumus klienti var iesniegt šādos veidos:

  • nosūtot elektroniski parakstītu Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus uz e-pastu info@compensalife.lv;

  • iesniedzot Pieteikumu klātienē Apdrošinātāja centrālajā birojā vai kādā no Apdrošinātāja Klientu apkalpošanas centriem;

  • nosūtot Pieteikumu un dokumentus (izrakstu no ārstniecības iestādes) Apdrošinātājam pa pastu;

  • ar apdrošināšanas starpnieka (brokera, piesaistītā apdrošināšanas aģenta) starpniecību, kura pienākums ir nekavējoties nosūtīt saņemto Pieteikuma oriģinālu un tam pievienotos dokumentus uz Compensa Life centrālā biroja adresi.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar atlīdzību pieteikšanu, lūdzam sazināties ar Compensa Life pa tālruni +371 67606939 vai e-pastu info@compensalife.lv.

Lai saņemtu atlīdzību par kritiskās slimības gadījumu:

1. Aizpildi atlīdzību pieteikuma veidlapu (lejupielādē pieteikumu zemāk vai sadaļā Atlīdzību pieteikumu veidlapas)

2. Pievieno Pieteikumam:

  • personu apliecinoša dokumentu kopiju;

  • ārstniecības iestādes izrakstu, kurā norādīta pilna diagnoze, veiktie izmeklējumi un to rezultāti.

Atceries! Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju