Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas atlīdzība senioriem (bēru izdevumi)

Lai saņemtu atlīdzību apdrošinātā apbedīšanas izdevumiem:

1. Aizpildi Pieteikumu (lejupielādē pieteikumu zemāk vai sadaļā Atlīdzību pieteikumu veidlapas);

2. Pieteikumam pievieno:

  • savu (pilnvarotās personas) personu apliecinošā dokumenta kopiju;
  • apdrošinātās personas miršanas apliecības kopiju;
  • medicīniskās apliecības par nāves cēloni kopiju vai Dzimtsarakstu biroja izziņu par nāves cēloni
  • citus maksājumu apliecinošus dokumentus (čeki, stingrās uzskaites kvītis) par apdrošinātās personas apbedīšanas pakalpojumiem, ko sniedzis apdrošinātās personas norādītais vai pilnvarotās personas izvēlētais Apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.

Atlīdzību pieteikumus apdrošinātā apbedīšanas izdevumiem var iesniegt šādos veidos:

  • nosūtot elektroniski parakstītu Pieteikumu uz e-pastu: info@compensalife.lv
  • iesniedzot Pieteikumu klātienē Apdrošinātāja centrālajā birojā vai kādā no Apdrošinātāja Klientu apkalpošanas centriem;
  • nosūtot Pieteikumu Apdrošinātājam pa pastu;
  • ar apdrošināšanas starpnieka (brokera, apdrošināšanas aģenta) starpniecību, kura pienākums ir, nekavējoties iesniegt vai nosūtīt saņemto Pieteikuma oriģinālu un tam pievienotos dokumentus  uz Apdrošinātāja centrālā biroja adresi.

Atceries!

Apdrošinātājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības noteikšanai!

Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 30 darba dienu laikā pēc visu Apdrošinātāja pieprasīto dokumentu saņemšanas.

Jautājumu un priekšlikumu gadījumā lūdzam sazināties ar Compensa Life pa tālruni +371 67606939 vai e-pastu info@compensalife.lv.

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju