Ieguldījumu stratēģijas

Atkarībā no uzkrājuma perioda garuma, vēlamā peļņas un riska līmeņa katrs var izvēlēties sev piemērotāko ieguldījumu stratēģiju. Mēs piedāvājam trīs ieguldījumu stratēģijas. Izvēloties jebkuru no tām, tev ir iespēja apdrošināšanas iemaksas ieguldīt vienā fondā vai sadalīt pa vairākiem ieguldījumu fondiem, kurus piedāvā Compensa Life. Sadalot savas iemaksas pa vairākiem fondiem, tev jānosaka, cik procentus katrā fondā vēlaties ieguldīt.

Konservatīvā stratēģija

Konservatīva stratēģija nodrošina  mērenu, bet stabilu peļņu, un tavi uzkrātie līdzekļi netiek pakļauti straujām īstermiņa ieguldījumu vērtības svārstībām. Konservatīvie fondi savus līdzekļus pamatā iegulda tādos fiksētā ienākuma vērtspapīros, kā valdību un uzņēmumu obligācijas, kā arī banku depozītos. Šiem ieguldījumu fondiem ir raksturīgs zems riska līmenis un stabila izaugsme, kas savukārt nosaka to, ka peļņas līmenis ir samērā ierobežots saistībā ar ļoti konservatīvu ieguldījumu politiku. Parasti šādiem ieguldījumu fondiem ienesīgums ilgtermiņā svārstās no 2 līdz 4% gadā. Atsevišķos gados tas var būt gan augstāks, gan zemāks - tas ir atkarīgs no pasaules finanšu tirgus situācijas. Šo ieguldījumu fondu priekšrocība - finanšu tirgus satricinājumu periodos to ienesīgums parasti cieš salīdzinoši maz vai pat pieaug pretstatā aktīvākiem ieguldījumu fondiem, kas krīžu laikā var ievērojami kristies vērtībā.

Konservatīvie ieguldījumu fondi ir piemēroti īsāka termiņa uzkrājumiem (līdz 5 gadiem) vai konservatīviem ieguldītājiem, kur galvenais uzsvars ir nevis uz peļņas gūšanu, bet uzkrājuma vērtības saglabāšanu. Šīs stratēģijas fondi ir labi piemēroti arī tam, lai ieguldītāji no aktīvākām ieguldījumu stratēģijām pārceltu savus līdzekļus uz konservatīvākiem fondiem uzkrājuma termiņa beigās (pēdējos 3 līdz 5 uzkrājuma veidošanas gados), lai saglabātu un nofiksētu līdz šim nopelnīto.

Sabalansētā stratēģija

Tev ir iespēja nopelnīt vairāk, nekā izmantojot konservatīvo stratēģiju, tomēr šajā gadījumā tu uzņemies lielāku ieguldījumu un svārstību risku. Sabalansētās stratēģijas fondi aptuveni pusi fonda līdzekļu iegulda akcijās, bet otru pusi fiksētā ienākuma vērtspapīros (obligācijās un depozītos). Labvēlīgos tirgus apstākļos akciju daļa var tikt palielināta nedaudz virs 50%, savukārt riskantākos tirgus apstākļos akciju daļa var tikt samazināta līdz 0–40% (atkarībā no konkrētā fonda ieguldījumu politikas), attiecīgi pārējo un lielāko daļu līdzekļu ieguldot obligācijās un depozītos. Sabalansēto fondu vidējais mērķa ienesīgums ilgtermiņā ir 4–6% gadā. Sabalansēto fondu ienesīgums un riska līmenis parasti ir pa vidu starp Konservatīvo un Aktīvo stratēģiju.

Sabalansētā stratēģija ir piemērota vidēja termiņa uzkrājuma līgumiem ar periodu no 5 līdz 10 gadiem, kā arī garākiem termiņiem ieguldītājiem ar vidēju riska tolerances līmeni.

Aktīvā stratēģija

Tavas iespējas gūt peļņu ir vēl lielākas, attiecīgi akceptējot augstāku riska līmeni un ienesīguma svārstīgumu. Gandrīz visi Aktīvās stratēģijas fondu līdzekļi tiek ieguldīti akcijās (parasti 80–100%), bet neliela daļa (0–20%) var tikt ieguldīta arī obligācijās un depozītos. Šī stratēģija ir visvairāk pakļauta īstermiņa tirgus cenu svārstībām. Izvēloties Aktīvo stratēģiju, jārēķinās ar iespēju, ka kādu gadu uzkrājuma ienesīgums var dot ļoti lielu peļņu, bet citā gadā var radīt tikpat lielus zaudējumus. Tomēr pieredze rāda, ka ilgākā laika periodā vērojams izteikts ieguldījumu vērtības pieaugums, kas parasti pārsniedz konservatīvāku ieguldījumu ienesīgumu. Aktīvās stratēģijas mērķa ienesīgums ir 6–10% gadā.

Aktīvā ieguldījumu stratēģija ir piemērota ilgtermiņa apdrošināšanas līgumiem ar termiņu vairāk nekā 10 gadi ieguldītājiem, kas ilgtermiņā vēlas sasniegt maksimāli augstāku ienesīgumu un ir gatavi pieņemt ievērojamas tirgus svārstības. No Aktīvās stratēģijas vēlams pāriet uz konservatīvāku ieguldījumu stratēģiju uzkrājuma termiņa pēdējo 5 gadu laikā, ja ir labvēlīga tirgus situācija, kad fondu vērtības ir veiksmīgi pieaugušas, lai saglabātu uzkrājuma vērtību un izvairītos no iespējamiem tirgus kritumiem perioda beigās.

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju