Ieguldījumu fondu portfeļi

Visi ieguldījumu fondi atkarībā no to riska līmeņa un potenciālā ienesīguma tiek sadalīti 3 pamata kategorijās:

Konservatīvie fondi / Sabalansētie fondi / Aktīvie fondi

Visiem fondiem fondu pārvaldošās sabiedrības nosaka riska līmeni skalā no 1 līdz 7, kas raksturo konkrētā fonda ieguldījuma politikas agresivitāti vai konservatīvismu, no kā izriet arī potenciālais peļņas līmenis. 1. līmenis tiek piešķirts fondiem ar viszemāko risku un konservatīvāko ieguldījumu politiku, kas sniedz mērenu peļņas līmeni ilgtermiņā, bet 7. līmenis tiek piešķirts augstākā riska fondiem ar lielāko svārstīgumu, bet parasti arī ar augstāku potenciālo peļņas līmeni ilgtermiņā. Riska līmenis konkrētam fondam laika gaitā mazliet var mainīties uz augšu vai uz leju (parasti ne vairāk kā par vienu pakāpi) – to nosaka pēdējā laika fonda tirgus cenas stabilitāte vai svārstīgums.

Konservatīvie fondi

Konservatīvais fonds – (2. riska līmenis no 7) fondam ir konservatīva ieguldījumu politika, jo lielākā daļa (80 līdz 100%) fonda līdzekļu tiek ieguldīti obligācijās (galvenokārt valdību obligācijās), kā arī banku depozītos pamatā Eiropā vai citās attīstītajās valstīs. Labvēlīgos tirgus apstākļos līdz 20% fonda līdzekļu var tikt ieguldīti akcijās. Fonds tiek piedāvāts sadarbībā ar Somijas fondu pārvaldnieku Evli Fund Management Company.

C-Quadrat ARTS TR Bond – (2. riska līmenis no 7) fondam ir samērā konservatīva ieguldījumu politika ar ieguldījumiem visā pasaulē tikai fiksētā ienākuma vērtspapīros – valdību un uzņēmumu obligācijās un banku depozītos, bet ieguldījumi var tikt veikti ne vien augstākā reitinga obligācijās, bet arī obligācijās ar viduvēju reitingu, ar mērķi nodrošināt augstāku fonda pelnītspēju, kas savukārt nozīmē mazliet augstāku risku un svārstīgumu nekā citiem konservatīvajiem fondiem, kas iegulda tikai augsta reitinga obligācijās. Fonda līdzekļi netiek ieguldīti akcijās.  Fonda pārvaldību veic fondu pārvaldošā kompānija ARTS Asset Management (Austrija). 

Bond Portfolio – (2. riska līmenis no 7) fondam ir konservatīva ieguldījumu stratēģija, kura līdzekļi tiek ieguldīti augsta reitinga valdību un uzņēmumu obligācijās un depozītos eirozonā vai citās attīstītās valstīs. Fonda pārvaldību veic Igaunijas investīciju banka LHV Pank.

Evli Global Bond Fund – (2. riska līmenis no 7) fondam ir konservatīva ieguldījumu politika, kas iegulda uzņēmumu un valdību obligācijās, kā arī banku depozītos. Fonda ienesīguma mērķis ir apsteigt inflāciju. Fonds tiek piedāvāts sadarbībā ar Somijas fondu pārvaldnieku Evli Fund Management Company.

Sabalansētie fondi

Sabalansētais fonds – (3. riska līmenis no 7) fondam ir sabalansēta ieguldījumu politika ar vidēju riska līmeni un vidēju ienesīgumu. 20 līdz 50% fonda līdzekļu var tikt ieguldīti akcijās visā pasaulē, bet 50 līdz 80% tiek ieguldīti obligācijās un depozītos. Fonds ir piemērots vidēja termiņa uzkrājumiem (5 līdz 10 gadi vai ilgāk) un ieguldītājiem ar vidēju riska un peļņas apetīti. Fonds tiek piedāvāts sadarbībā ar Somijas fondu pārvaldnieku Evli Fund Management Company.

C-Quadrat ARTS TR Balanced – (3. riska līmenis no 7) fondam ir sabalansēta ieguldījumu politika ar vidēju riska līmeni un vidēju ienesīgumu. 0 līdz 50% fonda līdzekļu var tikt ieguldīti akcijās visā pasaulē, bet 0 līdz 100% tiek ieguldīti obligācijās un depozītos. Fonds ir piemērots vidēja termiņa uzkrājumiem (5 līdz 10 gadi vai ilgāk) un ieguldītājiem ar vidēju riska un peļņas apetīti. Fonda pārvaldību veic fondu pārvaldošā kompānija ARTS Asset Management (Austrija). 

C-Quadrat ARTS TR Global-AMI – (3. riska līmenis no 7) fondam ir sabalansēta ieguldījumu politika ar vidēju riska līmeni un vidēju ienesīgumu, bet riska līmenis tomēr ir augstāks par C-Quadrat ARTS TR Balanced, jo akciju daļa fonda portfelī var sasniegt līdz pat 100% tirgus augšupejas periodos, savukārt saspringtākās tirgus situācijās akciju daļa var tikt samazināta līdz pat 0% un visi līdzekļi tiek ieguldīti obligācijās un depozītos. Fonds ir piemērots vidēja termiņa uzkrājumiem (5 līdz 10 gadi vai ilgāk) un ieguldītājiem ar vidēju riska un peļņas apetīti. Fonda pārvaldību veic fondu pārvaldošā kompānija ARTS Asset Management (Austrija). 

Baltic Growth Portfolio – (4. riska līmenis no 7) fondam ir sabalansēta ieguldījumu politika ar vidēju riska līmeni un vidēju ienesīgumu. 30 līdz 70% fonda līdzekļu var tikt ieguldīti akcijās, un arī 30 līdz 70% var tikt ieguldīti obligācijās un depozītos. Fonda līdzekļi galvenokārt tiek ieguldīti Baltijas vērtspapīru tirgū, bet šī tirgus salīdzinoši mazā apjoma dēļ fonda līdzekļi var tikt ieguldīti arī citos pasaules finanšu tirgos. Fonds ir piemērots ieguldītājiem, kas vēlas ieguldīt vietējā tirgū vidējā termiņā (5 līdz 10 gadi vai ilgāk) un ieguldītājiem ar vidēju riska un peļņas apetīti. Fonda pārvaldību veic Igaunijas investīciju kompānija Kawe Kapital.

 Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund – (3. riska līmenis no 7) fondam ir sabalansēta ieguldījumu politika ar vidēju riska līmeni un vidēju ienesīgumu. 30 līdz 70% fonda līdzekļu var tikt ieguldīti akcijās, un arī 30 līdz 70% var tikt ieguldīti obligācijās un depozītos. Fonds ir piemērots ieguldījumiem vidējā termiņā (5 līdz 10 gadi vai ilgāk) un ieguldītājiem ar vidēju riska un peļņas apetīti. Fonds tiek piedāvāts sadarbībā ar Somijas fondu pārvaldnieku Evli Fund Management Company.

Global Growth Portfolio – (3. riska līmenis no 7) fondam ir sabalansēta ieguldījumu politika ar vidēju riska līmeni un vidēju ienesīgumu. 30 līdz 70% fonda līdzekļu var tikt ieguldīti akcijās, un arī 30 līdz 70% var tikt ieguldīti obligācijās un depozītos. Fonds ir piemērots ieguldījumiem vidējā termiņā (5 līdz 10 gadi vai ilgāk) un ieguldītājiem ar vidēju riska un peļņas apetīti. Fonds tiek piedāvāts sadarbībā ar Somijas fondu pārvaldnieku Evli Fund Management Company.

Avaron Emerging Europe Fund – (4. riska līmenis no 7) fondam ir sabalansēta ieguldījumu politika ar vidēju riska līmeni un vidēju ienesīgumu. Ieguldījumus fonds veic Eiropas jaunattīstības valstīs, kur 60 līdz 100% fonda līdzekļu var tikt ieguldīti akcijās, bet no 0 līdz 40% var tikt ieguldīti obligācijās un depozītos. Fonds ir piemērots ieguldījumiem vidējā termiņā (5 līdz 10 gadi vai ilgāk) un ieguldītājiem ar vidēju riska un peļņas apetīti. Fondu pārvalda Igaunijas fondu pārvaldnieks Avaron Asset Management.

Aktīvie fondi

Aktīvais fonds – (4. riska līmenis no 7) fondam ir aktīva ieguldījumu stratēģija ar samērā augstu svārstīgumu un riska līmeni, bet arī ar potenciāli augstāku peļņas līmeni. 80 līdz 100% fonda līdzekļu tiek ieguldīti akcijās visā pasaulē, bet 0 līdz 20% var tikt ieguldīti obligācijās un depozītos. Fonds ir piemērots ilgtermiņa uzkrājumiem (vairāk nekā 10 gadiem) ieguldītājiem, kam ir pieņemamas lielas ieguldījuma vērtības svārstības, ar mērķi ilgtermiņā nopelnīt vairāk nekā zema un vidēja riska ieguldījumu fondos. Fonds tiek piedāvāts sadarbībā ar Somijas fondu pārvaldnieku Evli Fund Management Company.

BNP Paribas USA Growth – (5. riska līmenis no 7) fondam ir aktīva ieguldījumu stratēģija ar diezgan augstu svārstīgumu un riska līmeni, bet arī ar potenciāli augstāku peļņas līmeni. Visi fonda līdzekļi tiek ieguldīti ASV uzņēmumu akcijās. Fonds ir piemērots ilgtermiņa uzkrājumiem (vairāk nekā 10 gadiem) ieguldītājiem, kam ir pieņemamas lielas ieguldījuma vērtības svārstības, ar mērķi ilgtermiņā nopelnīt vairāk nekā zema un vidēja riska ieguldījumu fondos.

Evli Europe Fund – (5. riska līmenis no 7) fondam ir aktīva ieguldījumu stratēģija ar samērā augstu svārstīgumu un riska līmeni, bet arī ar potenciāli augstāko peļņas līmeni. 100% fonda līdzekļu tiek ieguldīti Eiropas Ekonomiskās zonas uzņēmumu akcijās. Fonds ir piemērots ilgtermiņa uzkrājumiem (vairāk nekā 10 gadiem) ieguldītājiem, kam ir pieņemamas lielas ieguldījuma vērtības svārstības, ar mērķi ilgtermiņā nopelnīt vairāk nekā zema un vidēja riska ieguldījumu fondos. Fonds tiek piedāvāts sadarbībā ar Somijas fondu pārvaldnieku Evli Fund Management Company.

Evli Finland Select Fund  – (4. riska līmenis no 7) fondam ir aktīva ieguldījumu stratēģija ar samērā augstu svārstīgumu un riska līmeni, bet arī ar potenciāli augstāku peļņas līmeni. Visi fonda līdzekļi tiek ieguldīti Somijas uzņēmumu akcijās. Fonds ir piemērots ilgtermiņa uzkrājumiem (vairāk nekā 10 gadiem) ieguldītājiem, kam ir pieņemamas lielas ieguldījuma vērtības svārstības, ar mērķi ilgtermiņā nopelnīt vairāk nekā zema un vidēja riska ieguldījumu fondos. Fonds tiek piedāvāts sadarbībā ar Somijas fondu pārvaldnieku Evli Fund Management Company.

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju