Veselības apdrošināšana juridiskām personām Veselības apdrošināšana juridiskām personām

Veselības apdrošināšana juridiskām personām

Veselības apdrošināšana ir lielisks veids, kā caur rūpēm un atbalstu motivēt darbiniekus, sniedzot aizsardzību pret neparedzētiem medicīnas izdevumiem pēkšņu un negaidītu veselības problēmu gadījumos. 

Apdrošināti, veseli un motivēti darbinieki jūtas finansiāli drošāk, sekmē uzņēmuma konkurētspēju un nodrošina ienākumus.

Kam tā paredzēta?

Darba devējiem, kam rūp savi darbinieki un biznesa nepārtrauktība. Veselības apdrošināšana sniedz iespēju savlaicīgi un profilaktiski rūpēties par veselību, ātrāk saņemt medicīnisko palīdzību slimības gadījumā un atgriezties darbā Darba devējiem, kam rūp savi darbinieki un biznesa nepārtrauktība. Veselības apdrošināšana sniedz iespēju savlaicīgi un profilaktiski rūpēties par veselību, ātrāk saņemt medicīnisko palīdzību slimības gadījumā un atgriezties darbā
Darbinieku lojalitātei un piesaistei. Viens no veiksmīga biznesa stūrakmeņiem ir lojāli darbinieki, kam rūp uzņēmuma izaugsme, konkurētspēja un attīstība. Viens no veidiem, kā nodrošināt sava uzņēmuma darbinieku lojalitāti, ir darbinieku apdrošināšana. Darbinieku lojalitātei un piesaistei. Viens no veiksmīga biznesa stūrakmeņiem ir lojāli darbinieki, kam rūp uzņēmuma izaugsme, konkurētspēja un attīstība. Viens no veidiem, kā nodrošināt sava uzņēmuma darbinieku lojalitāti, ir darbinieku apdrošināšana.
Darbinieku atbalstam. Lai pasargātu savus darbiniekus no neplānotiem izdevumiem par medicīnisko palīdzību negaidītu saslimšanu gadījumos. Darbinieku atbalstam. Lai pasargātu savus darbiniekus no neplānotiem izdevumiem par medicīnisko palīdzību negaidītu saslimšanu gadījumos.
Uzņēmumiem, kas novērtē individuāli izstrādātas veselības apdrošināšanas programmas, pielāgotas uzņēmuma iespējām un vajadzībām. Uzņēmumiem, kas novērtē individuāli izstrādātas veselības apdrošināšanas programmas, pielāgotas uzņēmuma iespējām un vajadzībām.

Kādi ir ieguvumi?


Individuālu programmu izveide
Individuālu programmu izveide

Iespēja saņemt individuālu risinājumu darbinieku apdrošināšanai atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un iespējām.

Nodokļu atvieglojumi
Nodokļu atvieglojumi

Iespēja saņemt LR likumdošanā paredzēto nodokļu atlaidi par darbinieku veselības apdrošināšanu.

Mūsdienīgi un ērti risinājumi
Mūsdienīgi un ērti risinājumi

Mobilā lietotne ērtai veselības apdrošināšanas polises izmantošanai, vienkāršai un ātrai atlīdzību pieteikšanai. Lietotnē vienmēr pieejama visa informācija par veselības apdrošināšanas programmu un  limitiem. Iespēja lietot elektronisko karti plastikāta kartes vietā.

Plašs līgumorganizāciju tīkls
Plašs līgumorganizāciju tīkls

Compensa Life līgumorganizācijās tiek nodrošināti apdrošināšanas programmas pakalpojumi ar bezskaidras naudas (online) norēķinu.

Kādi ir ieguvumi?

Darbinieku apdrošināšanas iespējas

NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA DARBINIEKIEM
NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA DARBINIEKIEM
DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA DARBINIEKIEM
DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA DARBINIEKIEM
UZKRĀJOŠĀ DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA DARBINIEKIEM
UZKRĀJOŠĀ DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA DARBINIEKIEM

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc izvēlēties Compensa Life veselības apdrošināšanu darbiniekiem?

Compensa Life sadarbojas ar vadošajām ārstniecības iestādēm, piedāvā uzņēmuma vajadzībām un iespējām atbilstošus veselības apdrošināšanas risinājumus, sniedz profesionālu atbalstu un konsultācijas, nodrošina mūsdienīgu risinājumu ērtai, pārskatāmai un drošai veselības apdrošināšanas polises izmantošanai, kā arī vienkāršai un ātrai atlīdzību pieteikšanai.

Kādas veselības apdrošināšanas programmas piedāvā Compensa Life?

Compensa Life piedāvā iespēju izveidot vēlamo apdrošināšanas pamatprogrammas segumu, pievienojot piemērotākos papildprogrammu veidus.

Pamatprogramma darbiniekiem nodrošina izdevumu apmaksu par:

 • pacienta līdzmaksājumu;

 • maksas ambulatoro un maksas stacionāro aprūpi;

 • ambulatoro un stacionāro rehabilitāciju;

 • vakcināciju;

 • obligātās veselības pārbaudēm;

 • maksas grūtniecības aprūpi un dzemdību palīdzību.

Lai nodrošinātu pilnīgāku apdrošināšanas aizsardzību, pamatprogrammu ir iespēja papildināt ar papildprogrammām, kas darbiniekiem nodrošina iespēju regulāri uzlabot savu veselību un pašsajūtu, piemēram, sportojot vai apmeklējot masāžas.

Papildprogramma darbiniekiem nodrošina izdevumu apmaksu par:

 • zobārstniecības pakalpojumiem;

 • sportu;

 • medikamentiem;

 • optiku;

 • kritisko slimību apdrošināšanu.

Atkarībā no izvēlētā risinājuma, apmaksa par programmā iekļautiem ārstniecības pakalpojumiem var tikt veikta pilnā vai daļējā apmērā (daļējā – nosakot limitu par konkrēto pakalpojumu, vai veicot pakalpojuma apmaksu noteiktu procentu apmērā).

Kur un cik ilgi darbojas veselības apdrošināšana?

Apdrošināšana darbojas visā Latvijas Republikas teritorijā līdz datumam, kas norādīts uz veselības apdrošināšanas kartes.

Kā pāliecināties, vai veselības apdrošināšana apmaksā nepieciešamos pakalpojumus?

Informācija par apmaksātajiem pakalpojumiem ir pieejama veselības apdrošināšanas polises programmas aprakstā. Ar programmas aprakstiem un limitiem var ērti iepazīties Compensa Life mobilajā lietotnē.

Kā rīkoties, ja saņemu pakalpojumus iestādē, kura nav Compensa Life līgumorganizācija?

 • Jautā ārstam maksājumu apliecinošu dokumentu (piemēram, EKA čeku, kvīti);

 • pārliecinies, lai maksājumu apliecinošā dokumentā būtu norādīts Tavs vārds, uzvārds, personas kods, pakalpojuma saņemšanas datums un detalizēti atšifrēts saņemtais pakalpojums (t.sk. daudzums, cena);

 • ja minētā informācija nav norādīta, jautā, lai ārsts sagatavo izrakstu ar augstāk minētajiem datiem. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja ārstējies stacionārā vai saņem zobārstniecības pakalpojumus;

 • izrakstā par zobārstniecības pakalpojumiem jānorāda detalizēts saņemtā pakalpojuma atšifrējums (piemēram, konsultācija, mutes dobuma higiēna, zoba ekstrakcija, ortodontija, rentgens, anestēzija, labotā zobu numurs un virsmas u.c. pakalpojumi) un izcenojums.

Lai saņemtu veselības apdrošināšanas atlīdzību, pieteikums un maksājumu apliecinoši dokumenti Apdrošinātājam jāiesniedz 90 kalendāro dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma un ne vēlāk, kā 30 dienu laikā pēc polises darbības termiņa beigām.

Vai, iegādājoties veselības apdrošināšanu, uzņēmumam pienākas nodokļu atvieglojumi?

Iegādājoties veselības apdrošināšanu darbiniekiem, uzņēmumam LR normatīvajos aktos ir paredzēti šādi nodokļu atvieglojumi:

 • apdrošināšanas prēmijas maksājums nav ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma avots (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto algas un nepārsniedz 750 EUR);

 • sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas apdrošināšanas prēmijas (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto darba samaksas kārtējā kalendārajā gadā un nepārsniedz 750 EUR);

 • darba devēja darbinieku labā veiktie maksājumi par veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” izpratnē ir ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi.

 Plašāka informācija: www.vid.gov.lv

 

Kur var pieteikt veselības apdrošināšanas atlīdzību?

Veselības apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus Compensa Life klienti var iesniegt šādos veidos:

 • autorizējoties Compensa Life tīmekļvietnē, sadaļā “E-birojs”;

 • Compensa Life mobilajā lietotnē;

 • nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu veseliba@compensalife.lv;

 • iesniedzot pieteikumu klātienē apdrošinātāja centrālajā birojā vai kādā no apdrošinātāja klientu apkalpošanas centriem;

 • nosūtot pieteikumu apdrošinātājam pa pastu.

Vairāk informācijas par atlīdzību pieteikšanu atradīsi šeit

 

Kā pieteikt veselības apdrošināšanas atlīdzību?

Lai pieteiktu Veselības apdrošināšanas atlīdzību, nepieciešams izvēlēties sev ērtāko pieteikšanas veidu šeit un sekot minētajām norādēm – aizpildīt datus, pievienot nofotografētus vai ieskenētus maksājumu apliecinošus dokumentus un nosūtīt pieprasījumu.

Kur varu noskaidrot vai medicīnas iestāde ir Compensa Life līgumorganizācija?

Compensa Life līgumorganizācijas, kas sniedz medicīnas pakalpojumus, skatīt šeit

Kad polise sāk darboties?

Ja uzņēmums apdrošina savus darbiniekus, veselības apdrošināšanas polise sāk darboties uzreiz pēc rēķina par apdrošināšanu apmaksas.

Uzņēmums var noteikt arī konkrētu datumu, no kura vēlas, lai darbinieki būtu apdrošināti. Piemēram, nākamā mēneša pirmais datums.

Ko darīt, ja nozaudēta veselības apdrošināšanas plastikāta karte?

Nozaudētu plastikāta karti ir iespēja aizvietot ar dublikātu. Apdrošinātājam ir nepieciešams iesniegums par kartes nozaudēšanu.

Compensa Life ir par videi draudzīgu un ilgtspējīgu pieeju, tāpēc polises pakalpojumu saņemšanai, informācijai par polises segumu un limitiem, kā arī atlīdzību pieteikšanai aicinām izmantot mūsu mobilo lietotni.

Vai iespējams veikt izmaiņas apdrošināto darbinieku sarakstā?

Compensa Life nodrošina izmaiņas apdrošināto personu sarakstā, ja polises darbības laikā nepieciešams iekļaut vai izslēgt darbinieku no apdrošināto personu saraksta.

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju